Reklamacje

W przypadku wykrycia uszkodzenia towaru, prosimy wypełnić formularz reklamacyjny.

Prosimy dokładnie sprawdzić uszkodzony towar i opisać uszkodzenie. Na podane dane teleadresowe skontaktujemy się z Państwem, aby omówić warunki reklamacji.

Zwroty

  1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni od daty dostarczenia zamówienia drukowanej na liście przewozowym.
  2. Po odebraniu towaru - składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru w terminie 10 dni od dnia odebrania towaru.
  3. Towar musi być w stanie nienaruszonym, nie może być używany i nie może być zabrudzony. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu.
  4. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu (oryginał faktury lub paragon fiskalny) oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Przelew następuje w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru do siedziby firmy, na podany rachunek bankowy.
  5. Koszty zwrotu przesyłki (ze sklepu do klienta, od klienta do sklepu) oraz prowizję bankową, ponosi Klient.
  6. Rezygnacja z realizowanego już zamówienia oraz nie przyjęcie towaru zgodnego z zamówieniem jest równoznaczne ze zgodą na pokrycie kosztów transportów ze sklepu do klienta oraz od klienta do sklepu.